MISSIE

Ondernemers vanuit het hart ondersteunen gepassioneerd, succesvoller te ondernemen op basis van een gezonde work-/lifebalance.

Zo willen wij een bijdrage leveren aan een gezonder en prettiger ondernemersklimaat en samenleving, een nieuwe manier van werken, ondernemen en leven.

Dát is succesvoller ondernemen.

VISIE

Samen met de ondernemer (her)vinden van zijn of haar passie en een manier om dit succesvoller te kunnen manifesteren op basis van een gezonde insteek met de juiste work-/lifebalance centraal.

Uitgangspunt: Iedere ondernemer wil zoveel mogelijk bezig kunnen zijn met zijn of haar passie en daarmee zo succesvol mogelijk zijn vanuit een financieel onbezorgde en solide basis, daarbij voldoende tijd overhouden voor het privéleven en er een zo gezond mogelijke levensstijl op na kunnen houden.

Kortom: een gelukkiger, gezonder en daarmee succesvoller leven.

Dát is succesvoller ondernemen.

STRATEGIE

We beginnen bij de kern, dicht bij de ondernemer zelf. Van daaruit (her)formuleren we samen de passie van de ondernemer.

Door alle processen die niet (direct) in verband staan met de passie van de ondernemer zoveel mogelijk te elimineren of zo efficiënt mogelijk in richten, de ondernemer daarnaast op de gewenste hoofd- en bijzaken te ondersteunen en/of te ontzorgen, heeft deze tijd en aandacht voor de juiste, belangrijke en essentiële zaken.

Op basis van deze insteek worden een (hernieuwde) missie, visie en strategie geformuleerd. Van hieruit worden heldere en haalbare doelstellingen en een daaraan gekoppeld passend en succesvol verdienmodel gegenereerd, dat afgestemd is op de passie en wensen van de ondernemer.

De ondernemer wordt proactief en vanuit het hart ondersteund en gecoached bij het naleven van dit doel en waar nodig begeleid bij het doorvoeren van de nodige veranderingen. Zo kan de ondernemer zoveel mogelijk met passie, succesvol ondernemen en tegelijkertijd de gewenste, gezonde balans creëren op het gebied van het zakelijke en privéleven.

Samenwerking met andere ondernemers zorgt hierbij voor het bereiken van meer ondernemers en een betere kwaliteit van dienstverlening en resultaat.

Dát is succesvoller ondernemen.

SUCCES IS EEN KEUZE.

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.

Walt Disney