JOUW MISSIE

Je missie is datgene wat jij belangrijk vindt om te realiseren in je leven. Het is ook datgene wat je gelukkig maakt en waar je uren mee bezig kunt zijn, zonder dat het je veel energie kost.

Met veel enthousiasme ondersteunen wij je jouw missie te bepalen en vorm te geven in je ultieme droombusiness en/of -baan.

Onze essentie is een gezonder, prettiger ondernemersklimaat met optimale werkomstandigheden te creëren om van daaruit tot de best mogelijke prestaties te komen.

Een nieuwe manier van werken en leven. Dát is succesvol ondernemen.

Natuurlijk gunnen wij jou dit werkgeluk ook!

JA, ik wil meer werkgeluk!

JOUW VISIE

Jouw visie is hoe jij je missie graag ziet, wilt uitdragen en manifesteren in de maatschappij.

Met veel interesse ondersteunen wij jou je missie uit te werken in een daarbij passende (vernieuwde) visie om je droombusiness en/of -baan te realiseren.

Dát is succesvoller ondernemen.

Geef een boost aan je (werk)geluk!

JA, ik wil meer werkgeluk!

JOUW STRATEGIE

Je strategie is de manier waarop jij jouw missie en visie wilt realiseren. Het is de weg die je bewandelt naar jouw optimale werkgeluk en succes.

Onze visie is dat daarbij alle processen die niet (direct) in verband staan met jouw passie kunnen worden geëlimineerd of efficiënt ingericht kunnen worden (lean).

Zo heb jij alle tijd en aandacht voor de corebusiness die jou energie geeft en kun je een onbezorgde toekomst realiseren op basis van een ideale work-/lifebalance.

Dát is succesvoller ondernemen.

JA, ik wil meer werkgeluk!

Everyone wants to lead a peaceful, happy life, but happiness and success aren’t measured by how much money you have, but by whether you have inner peace in your heart.

Dalai Lama

BALANCE FOR BUSINESS

“Het is nooit te laat om te worden wat je had kunnen zijn.”
George Eliot

ENERGIE

Als je geen tijd steekt in zaken waar je geen energie van krijgt of die je zelfs veel energie kosten, hou je aandacht over voor de zaken die voor jou van wezenlijk belang zijn om succesvoller te ondernemen.

Wij helpen u graag je (opnieuw) passie helder te formuleren en zicht te krijgen op wat voor jou het verschil maakt.

SUCCESS IS SIMPLE. DO WHAT’S RIGHT, IN THE RIGHT WAY, AT THE RIGHT TIME. 

ARNOLD H. GLASGOW

PROACTIEF

Je mag van ons een proactieve instelling en werkwijze verwachten.

Dromen werken pas als je eraan werkt.

Dat geldt ook voor ons.

ACTION IS THE FOUNDATIONAL KEY TO ALL SUCCESS.

PABLO PICASSO

WELZIJN

Bij al onze adviezen staat een gezonde work-/lifebalance centraal.

Wij werken ten alle tijde toe naar het creëren van prettige werkomstandigheden voor een gelukkiger leven, een essentieel onderdeel van het nieuwe werken.

LIFE IS ABOUT CREATING YOURSELF.

GEORGE BERNARD SHAW

“In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden.”
Albert Einstein

BALANCE CREATES BUSINESS

WHATEVER YOU DO, DO IT WITH PASSION

Wie handelt vanuit passie, heeft geen werk, maar een leven.