Succes is een keuze.

Financiële stabiliteit, continuïteit, een onbezorgde toekomst. Dat is de basis (Balance) waar wij van uit gaan en samen met u oplossingsgericht naar toe werken. Vanuit uw overtuiging en inzicht mooier en beter werk verrichten en passioneler, gelukkiger en gezonder werken aan uw persoonlijke en zakelijke doelen (Business)….

Dát is succesvoller ondernemen!

Middels een op maat gemaakte Business Balanced Scorecard (BSC) brengen wij samen met u uw huidige situatie in kaart. Een nieuwe visie en strategie worden vertaald in concrete doelen en meetbare parameters, passend bij uw onderneming, persoonlijke situatie en deze tijd.

Deze parameters worden onderverdeeld in de volgende vier categorieën.

 1. Financiële parameters
 2. Klanten paramaters
 3. Parameters ten aanzien van de interne bedrijfsvoering
 4. Parameters ten aanzien van ontwikkeling en groei

Ook andere strategische of operationele marketing-, management of coachingtools kunnen hierbij ondersteunend zijn. Wij denken en handelen “clean and simple” in “lean”.

Zo stellen wij een plan van aanpak voor u op voor de toekomst. We kunnen u naar wens begeleiden bij de implementatie, communicatie en evaluatie van de door u gestelde doelen op het gebied van:

 • Advisering (zowel financieel, economisch als fiscaal)
 • Business- en marketingplannen
 • Structuur- en Organisatieopstellingen
 • Outplacement en re-integratie
 • Vitaliteitsmanagement
 • Teambuilding
 • Presentaties en workshops
 • Business, Personal & Vitaliteitscoaching
 • Counseling
 • Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording

Bij Business en Balance wordt daarbij ten alle tijde succesvol ondernemen centraal gesteld. Essentieel daarbij zijn financiële onbezorgdheid en gepaste aandacht voor uw passie en welzijn (en dat van uw medewerkers).

Wij werken praktisch, efficiënt, transparant en duidelijk. Wij denken aandachtig met u mee om maatwerk en kwaliteit te vertalen in het gewenste resultaat.

Vanuit deze “Business intelligence” kunt u als ondernemer sensitief, slim en efficiënt werken.

Success is measured by your discipline and inner peace.
Mike Ditka

SUCCESVOLLER ONDERNEMEN

Het probleem van geen doel hebben, is dat je je hele leven heen en weer kunt rennen zonder te scoren.
Bill Copeland